quan-ao-bao-ho

SẢN PHẨM MAY MẶC

Với dây chuyền may hiện đại, chúng tôi có thể cung cấp các sản phẩm may mặc (quần áo) theo nhu cầu của thị trường, đặc biệt là đồng phục cho các ngành công nghiệp và dịch vụ như đồng phục y tế, đồng phục lao động, …

Đồng phục y tế

Đồng Phục y tế

chúng tôi có thể cung cấp các sản phẩm may mặc (quần áo) theo nhu cầu của thị trường, đặc biệt là đồng phục cho các ngành công nghiệp và dịch vụ như đồng phục y tế

Đồng phục quân đội

Đồng phục quân đội

chúng tôi có thể cung cấp các sản phẩm may mặc (quần áo) theo nhu cầu của thị trường, đặc biệt là đồng phục cho các ngành công nghiệp và dịch vụ như đồng phục quân đội

Recent posts

    Ha Noi May 19th Textile Joint Stock Company

    Gọi Ngay!
    Hotline: 0944.829.688
    Chat Facebook
    Gọi điện ngay